PANTERINSKI SINDROM

 

Toksin je panterin (muscimol,agarin)- psihoaktivni alkaloid koji se nalazi u gljivama roda Amanita-
Amanita muscaria, A. pantherina, A. gemmata

 

Image
MUSCIMOL

Patofiziologija:
Deluje kao selektivni agonist GABAa receptora. Muscimol je produkt dekarboksilacije iboteničke kiseline.
Simptomi trovanja:
Prvi simptomi nastaju oko 30 min nakon jela.
Javlja se nauzeja, povraćanje, konfuzija, delirijum...
Terapija:
Protivotrov ne postoji, u prva 4 sata nakon jela izazvati povraćanje, radita lavaze, pustiti pacijenta da spava.
Pogledati halucinogeni sindrom.