Kodeks za sakupljače
1.Sakupljajte samo u malim, nikako u velikim grupama.
2.Nikada ne sakupljajte previše, uvek onoliko koliko je potrebno za jedan obrok.
3.Uvek ostavite nekoliko gljiva, da bi se spore mogle obnoviti.
4.Ostavite nepoznate gljive, ili uzmite jedan primerak za biliže proučavanje.
5.Nemojte namern gaziti i šutirati gljive.
6.Gljive za kuvanje uvek očistite odmah u šumi.
7.Ne dirajte mlade gljive, ne budite čedomorac.
8.Uvek se zalažite za potpunu zaštitu i očuvanje prirode.
 
Image